Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio rondom Schiphol. Bewoners, maatschappelijke organisaties en experts op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en geluid bespreken hier belangrijke vragen, problemen en belangen rond de ontwikkeling van Schiphol.

Op 1 juli 2023 is de MRS opgericht. De MRS is daarmee de opvolger van de (ORS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geeft de MRS een subsidie voor het:

  • functioneren van de MRS
  • laten doen van onderzoeken
  • houden/organiseren van bijeenkomsten

Voorzitter MRS

Sinds 1 maart 2024 is Khadija Arib voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Gevraagd en ongevraagd advies

De MRS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere de minister van IenW. De minister is verplicht om op dit advies te reageren. Daarmee geeft de MRS bewoners rond Schiphol en maatschappelijke organisaties een stem bij nieuw en veranderend luchtvaartbeleid.

De MRS bestaat uit:

  • bewonersvertegenwoordigers, die op basis van verkiezingen gekozen zijn
  • experts en wetenschappers die alles weten over onderwerpen zoals gezondheid en milieu
  • maatschappelijke organisaties die belangen vertegenwoordigen zoals natuur, het bedrijfsleven en jongeren
  • een zogenaamde ‘open schil’. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken een uitnodiging kan krijgen. Ook kan een bepaalde groep mensen worden uitgenodigd om over een onderwerp mee te denken.

De MRS verzamelt alle verschillende ideeën en meningen. Op dit moment gaat dat vooral over het verbeteren van de leefomgeving rondom Schiphol.

De MRS adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de ideeën en meningen die zij heeft verzameld. Daarnaast werkt de MRS mee aan projecten die overlast verminderen.

Wetswijziging

Momenteel werkt IenW aan een wetswijziging voor de wet luchtvaart. Deze wijziging brengt de MRS juridisch onder in de Wet luchtvaart. In de tussentijd geldt de Regeling transitie CROS-MRS, waardoor de MRS zonder volledige borging in de wet luchtvaart haar werkzaamheden kan vervullen.

Meer informatie

Zie ook de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol.