Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de leefogeving in de regio rondom Schiphol. Bewoners, maatschappelijke organisaties en experts op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en geluid bespreken hier belangrijke vragen, problemen en belangen rond de ontwikkeling van Schiphol.

De MRS is op 1 juli 2023 opgericht. Het is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Voorzitter van de MRS is Eddy van Hijum, voormalig Tweede Kamerlid en gedeputeerde voor de provincie Overijssel.

Gevraagd en ongevraagd advies

De MRS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister is verplicht om op dit advies te reageren. Daarmee geeft de MRS bewoners rond Schiphol en maatschappelijke organisaties een stem bij luchtvaartbeleid. Daarnaast werkt de MRS mee aan projecten die overlast verminderen.

De MRS bestaat uit:

  • bewonersvertegenwoordigers
  • experts en wetenschappers over onderwerpen zoals gezondheid en milieu
  • maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld een jongerenorganisatie
  • een zogenaamde ‘open schil’ 

Een 'open schil' betekent dat iedereen die wil meedenken een uitnodiging krijgt. Het kan ook betekenen dat een bepaalde groep mensen een uitnodiging krijgt om over een onderwerp mee te denken.

Meer informatie

Zie ook de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol.