Internationale luchtvaartveiligheid: ICAO

Veel regels voor de veiligheid van de luchtvaart worden internationaal bepaald. Zoals door de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) en door de Europese Unie, met hulp van agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). 

ICAO

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) stelt internationale standaarden en richtlijnen op voor de disciplines in de burgerluchtvaart. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) streeft naar een volledige overeenstemming (compliance) met deze internationale verplichtingen. Deze internationale standaarden en richtlijnen zijn niet direct werkend, maar moeten in de nationale regelgeving geïmplementeerd worden. In Nederland gebeurt dat voornamelijk met behulp van Europese regelgeving.

Internationale luchtvaartveiligheid ICAO

Deze internationale standaarden en aanbevolen werkwijzen

De richtlijnen en standaarden van de ICAO vloeien voort uit het Verdrag van Chicago over de internationale burgerluchtvaart. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. Het verdrag is aangevuld met 19 annexen, die voornamelijk bestaan uit technische regelgeving voor onder meer de luchtwaardigheid van vliegtuigen, de inrichting van het luchthaventerrein, gedetailleerde voorschriften voor het gebruik van het luchtruim, eisen aan luchtvaartpersoneel en de regels waar luchtvaartmaatschappijen aan moeten voldoen. Voorbeelden van deze standaarden zijn de gedetailleerde voorschriften voor vlieg- en navigatieprocedures in de lucht, inclusief de rol van de verkeersleiding daarin, de competentie- en opleidingseisen voor luchtvaartpersoneel, eisen voor de technische staat van vliegtuigen, en eisen aan de inrichting van de start- en landingsbaan, tot in de details over de verlichting en belijning.

Toezicht en handhaven door ILT 

ICAO houdt toezicht op de ontwikkeling van internationale normen en voorschriften voor de luchtvaartsector, bevordert de naleving ervan door lidstaten en faciliteert de samenwerking tussen belanghebbenden om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van de luchtvaart te waarborgen. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op het naleven van de Europese regelgeving die de ICAO-standaarden aan aanbevolen werkwijzen verplicht stellen in Europa. 

Bekijk alle ICAO richtlijnen op de website van ICAO

Vliegveiligheid boven conflictgebieden 

Het overvliegen van conflictgebieden is wereldwijd een actueel risico. ICAO ondersteunt het Safer Skies-initiatief, dat zich richt op bescherming van de civiele luchtvaart boven en in de buurt van conflictgebieden. 

Lees hier meer over het Safer Skies-initiatief.