Luchtverkeersleiding Nederland: cruciaal voor de vliegveiligheid

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zorgt voor een vlotte en veilige afhandeling van al het vliegverkeer in het Nederlandse burgerluchtruim. Om de veiligheid van de luchtvaart te waarborgen, werkt LVNL nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Luchtverkeersleiders van LVNL zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor het begeleiden van vliegtuigen in ons luchtruim en op Nederlandse vliegvelden. Ze zorgen voor een veilige start en landing, houden daarvoor de baan vrij op de grond, controleren overvliegend verkeer én sturen het de goede kant op.

LVNL volgt hierbij de internationale ICAO-regelgeving en -aanbevelingen, nationale regelgeving, EU-regelgeving en afspraken tussen verschillende luchtverkeersleidingen.

Risicobeheersing

LVNL werkt volgens een strikt veiligheidsmanagementsysteem. Het centrale doel daarvan is: de risico’s bij de afhandeling van het vliegverkeer minimaliseren. Zo onderzoekt LVNL alle gemelde voorvallen die zijn gerelateerd aan de eigen uitvoeringstaak. De organisatie leert daarvan en kan zo het risico op dergelijke voorvallen in de toekomst verkleinen. Alle gemelde voorvallen worden gepubliceerd op de website van LVNL.

Dit is wat LVNL doet

LVNL regelt het vliegverkeer en alles wat daarbij komt kijken:

Luchtverkeersleiding:

LVNL zorgt voor een veilige en gecontroleerde afhandeling van het luchtverkeer, inclusief het begeleiden van vliegtuigen tijdens start, landing en tijdens de vlucht. Luchtverkeersleiders geven actieve ondersteuning en instructies aan piloten om de veiligheid en de juiste afstand tussen vliegtuigen te waarborgen.

Luchtverkeersinformatie:

LVNL verstrekt actuele informatie aan piloten over weersomstandigheden, luchtruimbeperkingen, verkeerssituaties en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de vlucht. Zo kunnen piloten op basis van deze informatie, indien noodzakelijk, de juiste beslissing nemen ten aanzien van een veilige vluchtuitvoer.

Communicatie en coördinatie:

LVNL fungeert als centraal communicatiepunt tussen piloten, luchthavens en andere partijen. LVNL faciliteert en zorgt voor efficiënte communicatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de actuele situatie en eventuele wijzigingen in het luchtverkeer.

Daarnaast zorgt LVNL onder meer voor het vernieuwen en onderhouden van technische systemen, het verstrekken van luchtvaarinlichtingen, opleidingen voor luchtverkeersleiders en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties.

Samenwerking met ministerie en Inspectie

LVNL werkt nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarbij gaat onder meer om:

Regelgeving en beleid:

LVNL werkt samen met IenW om relevante wet- en regelgeving te ontwikkelen en implementeren met betrekking tot luchtverkeersleiding en luchtvaartveiligheid. Ze dragen samen bij aan het opstellen van richtlijnen en procedures om de veiligheid te waarborgen.

Inspectie en toezicht:

De ILT houdt toezicht op de naleving van de regelgeving en voert inspecties uit om de veiligheid en kwaliteit van de luchtverkeersleidingssystemen en -processen te controleren. LVNL werkt nauw samen met de ILT om ervoor te zorgen dat alle vereisten worden nageleefd.

Meer informatie