Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden.

In de week van 24 april krijgen de bewoners van ongeveer 4600 adressen van het ministerie een brief met informatie over de nadeelcompensatie en de aanvraagprocedure. 

Vanaf maandag 24 april vindt u op deze website meer informatie, onder andere over de beleidsregel en het gebied waar de compensatieregeling betrekking op heeft.

Zie ook: Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder | Nieuws IenW