Leefomgeving

Nederland moet aantrekkelijk blijven om in te wonen en te werken. In de buurt van vliegvelden kunnen vliegtuigen zorgen voor geluidsoverlast en vervuiling. Dat moet minder worden. Het kabinet vindt dat er een nieuw evenwicht nodig is tussen een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en goede verbindingen met de belangrijke plekken in de wereld.

Om deze balans te vinden moeten de voor- en nadelen van luchtvaart goed tegen elkaar worden afgewogen. Dit bepaalt hoeveel ruimte er is voor luchtvaart in Nederland.

Maatregelen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen voor een gezondere leefomgeving. Ook de luchthavens nemen maatregelen om lokale overlast te beperken. Lees hieronder welke dat zijn en hoe ze worden uitgevoerd.

Minder geluidsoverlast

Minder uitstoot

Verhogen kwaliteit leefomgeving