Regeling om nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol in te stellen vastgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de regeling transitie CROS-MRS vastgesteld en deze is op 23 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Logo Maatschappelijke Raad Schiphol
Logo Maatschappelijke Raad Schiphol

Deze regeling gaat over de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Dit wordt de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Als onderdeel van de voorbereiding van deze regeling heeft het ministerie een internetconsultatie gehouden. Deze consultatie liep van 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023.  Na afloop van de consultatieperiode zijn alle reacties geanalyseerd en beoordeeld.

Consultatieverslag

De reacties hebben geleid tot 4 wijzigingen in de regeling en een aantal aanpassingen in de toelichting. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een consultatieverslag. Dit verslag is te vinden op website internetconsultatie.nl op de pagina Consultatie Vorming Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

Wettelijk overleg- en adviesorgaan

De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaart rondom Schiphol. Het gaat zich richten op

  • beleid over de kwaliteit van de leefomgeving
  • maatschappelijke inbreng leveren aan concrete projecten.

Dit is om hinder te voorkomen of te verminderen.

De minister heeft vertrouwen dat de MRS een stevige positie gaat krijgen in de beleidsontwikkeling rondom Schiphol. De MRS gaat gevraagd en op eigen initiatief adviseren, denkt na over de kwaliteit van de leefomgeving en brengt de gedachten hierover naar voren. Dat wordt allemaal in deze regeling transitie CROS-MRS vastgelegd.

Dialoog met omgeving

In de omgeving van luchthaven Schiphol is de wijziging van belang voor:

  • bewoners
  • organisaties
  • overheden
  • belanghebbenden

Daarom is in een dialoog met de omgeving gesproken over wat het doel, de opzet en de taken van de nieuwe raad kan zijn. Op de uitkomsten van die dialoog is de ontwerpregeling gebaseerd.

1 juli 2023

De regeling CROS-MRS, en daarmee de Maatschappelijke Raad Schiphol, treedt vanaf 1 juli 2023 in werking.