Internetconsultatie wetswijziging Maatschappelijke Raad Schiphol

Update 21-11-2023: De termijn waarbinnen u een reactie kon indienen, is gesloten. U kunt geen reactie meer indienen.

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is op 1 juli 2023 opgericht. De MRS adviseert onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij veranderend of nieuw luchtvaartbeleid rondom Schiphol. De MRS is alleen nog niet in de wet luchtvaart opgenomen. Daarom heeft IenW nu een wetswijziging voorbereid. U kunt met de internetconsultatie Wetswijziging Wet luchtvaart voor Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) reageren op deze wetswijziging. De consultatie liep van maandag 16 oktober 2023 tot en met maandag 20 november 2023.

Met deze wetswijziging wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol opgenomen in de Wet luchtvaart. In de tussentijd geldt nog de Regeling transitie CROS-MRS, waardoor de MRS alvast haar werkzaamheden kan vervullen.

Over de MRS

De MRS is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De MRS verzamelt maatschappelijke idee├źn, zorgen en aandachtspunten over de kwaliteit van de leefomgeving rond Schiphol. Daarnaast brengt het adviezen uit. Bijvoorbeeld aan het IenW of aan Schiphol. Dat doet de MRS gevraagd en ongevraagd.