Beperkte bijdrage vliegtuigen aan luchtkwaliteit in omgeving luchthavens

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten onderzoeken in welke mate vliegtuigen bijdragen aan de totale uitstoot van schadelijke stoffen op en rond luchthavens. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat luchtvaart relatief weinig bijdraagt aan de luchtverontreiniging in de omgeving van de luchthavens. Rond Schiphol wordt vermindering van de luchtkwaliteit voor 95 procent veroorzaakt door andere bronnen dan de luchtvaart. Rondom regionale luchthavens is dat gemiddeld 99 procent.

Onderzoeken naar de uitstoot van vliegtuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat de leefomgeving rond luchthavens verbetert, en de lucht schoner wordt. Het is daarvoor belangrijk om te weten hoeveel vliegtuigen bijdragen aan de totale uitstoot van schadelijke stoffen.

Naar aanleiding van eerder onderzoek van TNO waarin de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigen is berekend, heeft het ministerie vier vervolgonderzoeken laten uitvoeren. In twee van de nieuwe onderzoeken is gekeken naar de stoffen die vliegtuigen uitstoten. Een onderzoeksbureau (Adecs) keek naar zowel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) als andere luchtverontreinigende stoffen, en in welke mate de luchtvaart bijdraagt aan de concentraties daarvan. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) deed onderzoek naar de uitstoot van ZZS op en rond luchthavens. Het onderzoek toetst de ZZS-concentraties aan de Maximaal Toelaatbaar Risico-waarden (MTR). Ook is er onderzoek gedaan naar het verwachte effect van vlootvernieuwing en is gewerkt aan een uniforme rekenmethode om de invloed van de luchtvaart op luchtkwaliteit beter te kunnen berekenen.

Lees meer over de resultaten van de onderzoeken.

Vervolg

Het ministerie laat de komende tijd nog onderzoek doen naar een viertal stoffen dat nu niet kon worden getoetst. Dit zal in de eerste helft van 2024 onderzocht worden.

Ook gaat het ministerie de onderzoeksresultaten voorleggen aan onafhankelijke experts, voor verdere duiding. Hierbij zullen ook de Commissies Regionaal Overleg en de Maatschappelijke Raad Schiphol betrokken worden.

Zodra de aanvullende onderzoeksresultaten beschikbaar en geanalyseerd zijn en een duiding van het totaalpakket heeft plaatsgevonden, kan het ministerie beleidskeuzes maken over het toepassen van maatregelen om deze uitstoot terug te dringen.

Lees meer