Stand van zaken Balanced Approach procedure Schiphol

Om tot een goede afronding te komen van de Balanced Approach procedure is meer tijd nodig. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de maatregelen voor minder geluidsoverlast rondom Schiphol per november van dit jaar worden ingevoerd.

Op 1 september 2023 is het pakket aan maatregelen voor minder geluidsoverlast in de omgeving van Schiphol ingediend bij Europese Commissie. Die moet er een advies over geven. Met het indienen van het maatregelenpakket is de notificatieperiode gestart. Dat is een intensief en tijdrovend proces waarbij het ministerie van IenW schriftelijke vragen van de Commissie beantwoordt en met hen in gesprek gaat. Het is voor het eerst dat de Balanced Approach procedure in Europa voor een besluit van deze omvang doorlopen wordt.

Naar aanleiding van de gestelde vragen en de gesprekken is er op onderdelen nog aanvullende onderbouwing nodig. Dat kost ook tijd. Daardoor is afronding van de procedure op korte termijn niet waarschijnlijk. Op zijn vroegst zal dat in het voorjaar van 2025 en anders in november 2025 zijn.

Het kabinet had dat liever anders gezien, maar vindt het belangrijk om de voorgeschreven procedures nauwgezet te volgen en de tijd te nemen die nodig is om tot een goede afronding te komen.

Meer informatie is te lezen in de kamerbrief van 25 januari 2024 over het onderwerp.