Khadija Arib nieuwe voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

Khadija Arib wordt de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Ze is deze week benoemd door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers.

Op 1 maart 2024 zal Khadija Arib haar functie als voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol aanvaarden. In deze rol zal zij als onafhankelijk voorzitter fungeren om maatschappelijke opvattingen en visies over de leefomgeving rond Schiphol samen te brengen en onder de aandacht te brengen in de vorm van (on)gevraagd advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De MRS werd op 1 juli 2023 opgericht en bestaat uit omwonenden, experts, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder natuur- en milieuorganisaties.

Lees meer in het persbericht over de benoeming dat de MRS heeft uitgebracht, en inĀ de brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd.