Studie naar alternatieven voor krimp Schiphol

Schiphol, KLM en BARIN hebben een studie laten uitvoeren naar het plan van het kabinet om Schiphol te laten krimpen. De aanleiding hiervoor is het Hoofdlijnenbesluit Schiphol van 24 juni 2022 dat het kabinet heeft opgesteld en sindsdien uitvoert. In de studie worden de kosten en baten van minder vluchten afgewogen tegen een andere variant met andere milieu-en geluidsmaatregelen.

Het ministerie was op de hoogte dat partijen deze studie lieten uitvoeren, maar is niet betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek en het opstellen van het rapport. De opdrachtgevers hebben deze week toestemming gegeven voor de openbaarmaking van de resultaten.