Uitspraak rechter: Staat handelt onrechtmatig

De rechter heeft uitspraak gedaan in de civiele procedure die de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) tegen de Staat heeft aangespannen.

De rechter oordeelt dat de Staat onrechtmatig handelt door niet de juiste belangenafweging te maken tussen de belangen van luchtvaart en luchthaven en de belangen van mensen die daar ernstige hinder en slaapverstoring van ondervinden. Dat is volgens de rechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Staat schiet tekort in het tegengaan van vliegtuighinder en slaapverstoring.  

Het oordeel van de rechter is helder: er moet meer aandacht komen voor de belangen en rechten van omwonenden en het terugdringen van geluidshinder. Dit was al de inzet van het kabinet. Het ministerie bestudeert het vonnis.

Meer informatie is te lezen in de Kamerbrief over dit onderwerp.