Kabinet start aanvullende raadpleging over aangepaste maatregelen terugdringen geluidoverlast Schiphol

Van vrijdag 24 mei tot en met vrijdag 21 juni 2024 kan iedereen reageren op de aanpassingen aan het maatregelenpakket, dat eerder is voorgelegd aan de Europese Commissie.

Gesprekken met de Europese Commissie over de plannen om geluidshinder te verminderen en de uitspraak van de rechtbank in de RBV-zaak, leidden tot een aangepast maatregelenpakket. Het ministerie vindt het belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven op de aanpassingen. Daarom is er een aanvullende raadpleging opengesteld.

Aanvullende raadpleging

Via de internetconsultatie ‘Aanvullende raadpleging Balanced Approach ’ kunt u reageren op de nieuwe elementen uit het maatregelenpakket. U kunt uw reactie direct achterlaten op de website waar de raadpleging is gepubliceerd. 

Meer informatie over de raadpleging en het aangepaste maatregelenpakket is hier te vinden.

Online informatiebijeenkomst

Op 30 mei organiseerde het ministerie van IenW een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden de voorgestelde maatregelen en de aanpak toegelicht en was er ruimte om uw vragen te stellen.

Na de sluiting van de raadpleging bestudeert het ministerie alle ingediende reacties en maakt een definitieve afweging. Dat pakket wordt voorgelegd aan de Europese Commissie voor advies. Het (nieuwe) kabinet kan daarna een definitief besluit nemen over het uiteindelijke maatregelenpakket dat in regelgeving wordt vastgelegd. Het is de bedoeling dat de eerste maatregel in november 2024 in werking treedt.