Volgende stap in wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Het kabinet heeft vandaag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is weer een stap gezet in het wijzigen van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol.

De rechtbank in de RBV-zaak heeft het kabinet twaalf maanden de tijd gegeven om de rechtspositie voor omwonenden te herstellen. Dat gebeurt onder meer door het wijzigen van het LVB. Er zullen (meer) handhavingspunten voor geluid in een groter gebied rondom de luchthaven worden opgenomen. Ook willen we de uitkomsten van de lopende balanced approach-procedure erin vastleggen. Met de maatregelen uit die procedure dringen we de geluidshinder rond Schiphol terug. Daar werken we sinds 2022 aan.

Milieueffectrapportage

Een van de stappen in het proces is het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Daarin worden de milieueffecten van de wijzigingen in kaart gebracht, zodat deze goed kunnen worden meegenomen in de besluitvorming over het LVB. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de opzet en de uitgangspunten voor de MER.

Hoe gaat het verder?

De commissie die straks de MER beoordeelt, is nu gevraagd advies uit te brengen over de NRD. Ook vragen we Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en sectorpartijen om een reactie.

Naar verwachting starten we eind 2024 met een zienswijzeprocedure voor het MER en het ontwerp-LVB. Dan kan iedereen zijn mening geven. In het voorjaar van 2025 moet het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit in werking treden.

Lees hier meer over de NRD.