Stap 3: Nieuwe regels voor geluid en uitstoot in de toekomst

Het kabinet wil ook in de toekomst de balans houden tussen een gezonde leefomgeving en een economisch florerende luchthaven. Daarom komt er een nieuw stelsel met regels voor geluid en uitstoot waar Schiphol aan moet voldoen. Dit stelsel moet in 2028 in gaan. Het aantal vluchten dat Schiphol dan mag afwerken, mag alleen groeien als vliegtuigen stiller worden en minder CO2 en stikstof uitstoten. Per saldo moet de geluidshinder dan lager uitkomen dan nu in de balanced approach-procedure is voorgesteld. Zodat de leefbaarheid in de omgeving toeneemt.

Binnen deze nieuwe regels kan de luchtvaart straks ruimte maken voor groei door met schonere en stillere vliegtuigen te vliegen. De afspraak is dat de milieuwinst niet alleen wordt gebruikt voor méér vliegen, maar dat een deel altijd gaat naar minder hinder voor omwonenden.