Geluidisolatieregeling Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of woningen in de omgeving van Schiphol extra geluidisolatie nodig hebben. Door woningen te isoleren kunnen ze geluid beter tegenhouden. Het gaat om woningen die geen gebruik hebben gemaakt van de eerdere isolatieregelingen en die zich bevinden in de omgeving van Schiphol op plekken waar de geluidsoverlast het grootst is. De maatregelen zijn onderdeel van de ‘Regeling gevelisolatie Schiphol 2023’.

De regeling in het kort

Het doel van de regeling is om geluidwerende maatregelen aan te brengen in woningen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld het afdichten van kieren, het plaatsen van dikkere of dubbele ruiten of verbetering van de dakisolatie. Daardoor zullen bewoners in huis minder last hebben van het geluid van overvliegende vliegtuigen.

In de Staatscourant staat de Regeling gevelisolatie Schiphol 2023 gepubliceerd. Hier vindt u uitgebreide informatie over de regeling.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor woningen in de omgeving van Schiphol op plekken waar de geluidsoverlast het grootst is, de zogenaamde geluidcontour van 60 dB Lden of hoger. Dit zijn vaak woningen die in de buurt van het vliegveld of onder de aanvliegroutes liggen. Een geluidcontour is een zone rond het vliegveld waar tijdens een langere periode een bepaalde hoeveelheid geluid berekend is.

De woningen die nu in aanmerking komen, zijn niet onderzocht tijdens eerdere isolatieregelingen (GIS 1 t/m 3) of zijn niet geïsoleerd, terwijl de woning eerder wel voor isolatie in aanmerking kwam. 

De regeling is niet bedoeld voor woningen die tijdens een eerdere isolatieregeling zijn geïsoleerd.

De uitvoering

Rijkswaterstaat voert een gevelisolatieonderzoek om te bekijken of de woningen extra geluidsisolatie nodig hebben. In het vierde kwartaal van 2023 stuurt Rijkswaterstaat een brief naar de eigenaren van woningen binnen de 60 db Lden contour. In deze brief staat hoe de woning kan worden aangemeld voor het gevelisolatieonderzoek. Alleen woningen die voor het onderzoek zijn aangemeld, zullen onderzocht worden.

Als op basis van de regeling en de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat er in een woning isolatie aangebracht kan worden, dan bespreekt Rijkswaterstaat met de eigenaar welke maatregelen er nodig zijn. De periode van de eerste brief tot en met de isolatie van een woning duurt twee jaar tot maximaal 4 jaar, afhankelijk van wanneer de woning wordt onderzocht en (eventueel) geïsoleerd.

Om welke woningen gaat het?

In de adressenlijst kunt u zien welke woningen in aanmerking komen voor het gevelisolatieonderzoek. Eigenaren van woningen op deze adressen ontvangen van Rijkswaterstaat een brief.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Algemene vragen over de regeling kunt u stellen via de Landelijke Infolijn van Rijkswaterstaat. Het gratis telefoonnummer is 0800-8002. U kunt ook dit contactformulier invullen.

Als uw woning op de adressenlijst staat, ontvangt u in het vierde kwartaal van 2023 vanzelf een brief en een flyer van Rijkswaterstaat met uitgebreide informatie en contactgegevens.

Informatie over de regeling zelf leest u op de website waar de regeling is gepubliceerd.