Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport richt zich op zowel passagiersvluchten als vrachtvervoer. MAA wordt verder ook gebruikt voor maatschappelijk verkeer zoals ambulancevluchten, privéverkeer en maintenance (onderhoudsvluchten voor de maintenancebedrijven op de luchthaven).

De provincie is eigenaar van MAA en van de openbare infrastructuur van de luchthaven. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan.

De luchthaven is elke dag open van 06.00 tot 23.00 uur en in bijzondere situaties tot 24.00 uur.

Ontwikkeling Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wilde in de afgelopen periode een ambitie en ontwikkelrichting voor Maastricht Aachen Airport (MAA) bepalen. Hiervoor is onder andere een regionale verkenning uitgevoerd. Mede op basis hiervan hebben de Provinciale Staten van Limburg op 3 juni 2022 besloten dat MAA open blijft.

Het provinciebestuur heeft daarbij de opdracht gekregen om voor het einde van 2022 een voorstel met uitgewerkte businesscase van MAA ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

Speciale aandacht dient hierin te worden gegeven aan de uitwerking van een overeenkomst met een samenwerkingspartner, een beschrijving van de inzet op verduurzaming en vermindering van het aantal ernstig gehinderden en de uitwerking van een voorstel voor een Omgevingsfonds.

Op 18 november 2022 heeft het provinciebestuur dit voorstel naar buiten gebracht (Toekomst Maastricht Aachen Airport - Provincie Limburg) en Provinciale Staten van Limburg hebben hier op 16 december 2022 mee ingestemd.

Op basis van de provinciale besluitvorming zal MAA een nieuw luchthavenbesluit aan gaan vragen bij het ministerie van IenW (Maastricht Aachen Airport - Platform Participatie). De provincie en de luchthaven verwachten dat dit gaat gebeuren in het eerste kwartaal van 2023.