Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport (MAA) richt zich op zowel passagiersvluchten als vrachtvervoer. MAA wordt verder ook gebruikt voor maatschappelijk verkeer zoals ambulancevluchten, privéverkeer en maintenance (onderhoudsvluchten voor de maintenancebedrijven op de luchthaven).

De provincie is eigenaar van MAA. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan.

De luchthaven is elke dag open van 06.00 tot 23.00 uur en in bijzondere situaties tot 24.00 uur.

Ontwikkeling Maastricht Aachen Airport

Provinciale Staten van Limburg hebben in december 2022 op basis van een regionale verkenning een besluit genomen over de gewenste ontwikkeling van MAA en daarbij een aantal voorwaarden gesteld. Eén van de voorwaarden is dat de hinder die de luchthaven veroorzaakt in de toekomst zal moeten afnemen, zodat minder omwonenden ernstige hinder ondervinden.

Op basis van de door de provincie gestelde kaders bereidt MAA nu een aanvraag van een luchthavenbesluit voor en verwacht deze in 2024 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in te dienen.

Wanneer MAA een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit indient, wordt dit in ieder geval vermeld op de website van het Platform Participatie van het ministerie en wordt hierover een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant. Op deze pagina is ook nadere informatie te vinden over de stappen van de procedure van het luchthavenbesluit voor MAA en wat er in een luchthavenbesluit wordt vastgelegd.

Zie ook