Europese luchtvaartveiligheid EASA

Veel regels voor de veiligheid van de luchtvaart worden internationaal bepaald. Zoals door de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) en door de Europese Unie, met hulp van het agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). 

Internationale luchtvaartveiligheid Europese Unie en EASA

EU-regelgeving

In verordening 2018/1139 zijn de essentiële eisen voor de EU-veiligheidswetgeving voor de burgerluchtvaart neergelegd, de Basisverordening. De in deze Basisverordening bepaalde kaders worden uitgewerkt in de zogenoemde ‘Implementing Rules’, de Europese Verordeningen. EASA ondersteunt de Europese Commissie bij het opstellen van deze verordeningen, die via de Europese Comitologieprocedure vastgesteld worden.

EASA

EASA staat voor European Union Aviation Safety Agency. EASA geeft richtlijnen uit in de vorm van Acceptable Means of Compliance (AMC) en Guidance Material (GM), die ondersteunend zijn bij de implementatie van de verordeningen door de Europese lidstaten.

Logo European Union Aviation Safety Agency EASA

Opvolgen van de richtlijnen

De EASA-richtlijnen worden opgesteld in samenwerking met lidstaten en de sector. Als men voldoet aan een AMC, voldoet men aan de Europese regelgeving, de bovengenoemde Implementing Rules. Als er van een AMC wordt afgeweken, moet de aanvrager in Nederland bij de ILT vooraf aantonen dat het veiligheidsniveau minimaal gelijkwaardig is. Dit wordt een alternatieve Means of Compliance (Alt MoC) genoemd.

Uitzonderingen

EU-regelgeving is niet van toepassing op onder meer amateurbouw-luchtvaartuigen, microlights en historische luchtvaartuigen (op grond van Annex 1 van de EU Basisverordening) en op luchtvaartuigen die gebruikt worden voor militaire, politie-, douane- of vergelijkbare doelen (op grond van artikel 2, derde lid van de EU Basisverordening (EU 2018/1139)). Overigens biedt de Basisverordening de mogelijkheid om de Europese regels wel van toepassing te verklaren op dergelijke vormen van luchtvaart.

Waar vind ik de EU-regelgeving? 

De Europese wet- en regelgeving voor de luchtvaart staat op de website van de EASA of op EU-recht – EUR-Lex.

Vragen over EU-regelgeving 

In het kader van de Europese regelgeving voor de luchtvaart is in Nederland de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de bevoegde autoriteit (Competent Authority).  

Vragen over de invoering van de Europese regelgeving liggen op het terrein van de ILT. Dat geldt ook voor vragen over opleidingsinstellingen, brevetten voor de kleine luchtvaart beheerders van simulatoren, luchtvaartmedische instanties of personen, examinatoren, luchthavenexploitanten, luchtvaartnavigatiedienstverlening en luchtvaartmaatschappijen. 

EU Air Safety List

De EU Air Safety List is een lijst van luchtvaartmaatschappijen uit niet-EU-landen die niet voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Deze maatschappijen mogen niet opereren binnen de EU. Lees hier meer over de EU Air Safety List.