Misdragingen aan boord voorkomen

Misdragingen aan boord van passagiersvliegtuigen en op de luchthavens zijn een groeiend probleem. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de luchtvaartsector, vakbonden en andere overheden werken nauw samen om het aantal misdragende passagiers terug te brengen én efficiënter te kunnen aanpakken.

Platform Unruly Passengers (PUP)

Vooral tijdens de coronacrisis nam het aantal meldingen van misdragingen aan boord toe. Na een korte daling is het ordeverstorend gedragd weer toegenomen. IenW, de sector, de vakbonden, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee zetten zich samen actief in om deze problematiek aan te pakken. Binnen het Platform Unruly Passengers (PUP) werken verschillende partijen aan maatregelen om het aantal misdragende passagiers terug te brengen.

Misdragende passagiers

Digitaal aangifteformulier

Zo heeft de Koninklijke Marechaussee een digitaal aangifteformulier ontwikkeld voor overtredingen aan boord. Daardoor is het voor vliegend personeel makkelijker om aangifte te doen. Ook de luchtvaartmaatschappijen ondernemen gezamenlijk actie. Ze investeren bijvoorbeeld in speciale trainingen voor grond- en cabinepersoneel. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de luchthavens en de marechaussee.

Passagiersgegevens delen

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen gaan daarnaast verkennen of het juridisch mogelijk is om gegevens van misdragende passagiers onderling te delen. Hiervoor is een stappenplan opgesteld. De resultaten van de verkenning worden daarna onder meer besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

European Union Aviation Safety Agency (EASA)

De problematiek rondom misdragende passagiers heeft ook op internationaal vlak de nodige aandacht. Zo wordt jaarlijks door EASA in samenwerking met verschillende organisaties voorlichtingscampagnes en webinars georganiseerd. In de voorlichtingscampagne en de webinars van 2023 werd het belang van de vluchtvoorbereiding door passagiers en het ondersteunen van luchtvaartpersoneel bij het omgaan met moeilijke situaties benadrukt.

Meer informatie