Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid 2023-2026 (NALV)

Luchtvaartveiligheid is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aangewezen als topprioriteit. In het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV) wordt aangegeven wat de Rijksoverheid en de luchtvaartsector samen doen om de luchtvaartveiligheid continu verder te verbeteren.

Nationale luchtvaartveiligheid

Met het NALV worden 110 veiligheidsinitiatieven vastgesteld. Deze raken aan verschillende facetten van het veiligheidssysteem: regelgeving, toezicht, toelating, veiligheidspromotie en operationele aspecten. Er zijn zeven veiligheidsinitiatieven die de komende jaren prioriteit krijgen. Deze prioriteiten betreffen alle vier de domeinen: de commerciƫle, kleine en onbemande luchtvaart en de luchtvaart in Caribisch Nederland. Deze zijn:

  • terugdringen vogelaanvaringen;
  • versterken kwaliteit toezicht;
  • terugdringen aantal voorvallen met misdragende passagiers;
  • verbeteren vluchtvoorbereiding kleine luchtvaart;
  • verbeteren kennis van regels en procedures onbemande luchtvaart;
  • terugdringen luchtruimschendingen onbemande luchtvaart;
  • op orde brengen van de regelgeving in Caribisch Nederland.

Samen met de sector

De uitwerking van de veiligheidsinitiatieven in beheersmaatregelen, indicatoren en streefwaarden worden, waar nodig, met de sector opgepakt binnen de bestaande overlegplatformen.

Bouwstenen van het NALV

De veiligheidsinitiatieven komen voort uit internationale verplichtingen, de Nationale Veiligheidsanalyse en de Systeemmonitor luchtvaartveiligheid. Wanneer deze bouwstenen vernieuwd worden, wordt bekeken of daar voor Nederland nieuwe relevante veiligheidsinitiatieven uit voortkomen. Zo ja, worden deze opgepakt en meegenomen in de herijking van totale lijst van veiligheidsinitiatieven. De bijlagen van het NALV, waarin de veiligheidsinitiatieven zijn opgenomen, zijn voor 2023-2024 vastgesteld.

Luchtvaart is een van de veiligste vormen van transport. Het gaat bij de veiligheidsinitiatieven om het nog verder verbeteren van de veiligheid. Het niet (tijdig) uitvoeren van het veiligheidsinitiatief (oranje en rood) betekent dus niet acuut een risico voor de luchtvaartveiligheid.

Meer informatie

Download hier het NALV 2023-2026.