Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid 2023-2026 (NALV)

Luchtvaartveiligheid is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aangewezen als topprioriteit. In het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV) wordt aangegeven wat de Rijksoverheid en de luchtvaartsector samen doen om de luchtvaartveiligheid continu verder te verbeteren.

Nationale luchtvaartveiligheid

Met het NALV worden 110 veiligheidsinitiatieven vastgesteld. Deze raken aan verschillende facetten van het veiligheidssysteem: regelgeving, toezicht, toelating, veiligheidspromotie en operationele aspecten. Er zijn zeven veiligheidsinitiatieven die de komende jaren prioriteit krijgen. Deze prioriteiten betreffen alle vier de domeinen: de commerciƫle, kleine en onbemande luchtvaart en de luchtvaart in Caribisch Nederland. Deze zijn:

 • terugdringen vogelaanvaringen;
 • versterken kwaliteit toezicht;
 • terugdringen aantal voorvallen met misdragende passagiers;
 • verbeteren vluchtvoorbereiding kleine luchtvaart;
 • verbeteren kennis van regels en procedures onbemande luchtvaart;
 • terugdringen luchtruimschendingen onbemande luchtvaart;
 • op orde brengen van de regelgeving in Caribisch Nederland.

Samen met de sector

De uitwerking van de veiligheidsinitiatieven in beheersmaatregelen, indicatoren en streefwaarden worden, waar nodig, met de sector opgepakt binnen de bestaande overlegplatformen.

Bouwstenen van het NALV

De veiligheidsinitiatieven komen voort uit internationale verplichtingen, de Nationale Veiligheidsanalyse en de Systeemmonitor luchtvaartveiligheid. Wanneer deze bouwstenen vernieuwd worden, wordt bekeken of daar voor Nederland nieuwe relevante veiligheidsinitiatieven uit voortkomen. Zo ja, worden deze opgepakt en meegenomen in de herijking van totale lijst van veiligheidsinitiatieven. De bijlagen van het NALV, waarin de veiligheidsinitiatieven zijn opgenomen, zijn voor 2023-2024 vastgesteld.

Luchtvaart is een van de veiligste vormen van transport. Het gaat bij de veiligheidsinitiatieven om het nog verder verbeteren van de veiligheid. Het niet (tijdig) uitvoeren van het veiligheidsinitiatief (oranje en rood) betekent dus niet acuut een risico voor de luchtvaartveiligheid.

Nieuwe veiligheidsinitiatieven sinds publicatie van Bijlage I 2023-2024 bij het NALV

Sinds de publicatie van het NALV hebben ICAO (GASP 2023-2025) en EASA (EPAS 2023-2025 en EPAS 2024) nieuwe plannen uitgebracht en ook de systeemmonitor met peildatum 1 januari 2023 is verschenen. Deze documenten zijn beoordeeld en de nieuwe veiligheidsinitiatieven die hieruit voortvloeien worden hieronder gedeeld.

 1. Beoordelen veiligheidscultuur bij luchtvaartexploitanten
 2. Toezichtscapaciteiten / aandachtsgebieden a) beschikbaarheid van adequaat personeel in nationale bevoegde autoriteiten; b) coƶperatief toezicht in alle sectoren; c) organisatiebeheersysteem in alle sectoren.
 3. Harmoniseren van certificaten voor helikopter operators
 4. Verder verbeteren van het functioneren van het ABL.
 5. Verbeteren van data kwaliteit bij het rapporteren van incidenten

Deze initiatieven worden in de volgende versie van Bijlage I opgenomen. Intussen wordt de uitwerking van deze veiligheidsinitiatieven al wel opgepakt.
Bij het publiceren van de nieuwe Bijlage I bij het NALV voor 2025-2026 wordt een nummer toegekend aan deze veiligheidsinitiatieven.
Verder is een omissie in de lijst geconstateerd bij Veiligheidsinitiatief 41. Hierin stond oorspronkelijk dat het zou gaan over het NLVP, maar dit had het NALV moeten zijn.

Meer informatie

Download hier het NALV 2023-2026.