Systeemmonitor luchtvaartveiligheid

De overheid en de luchtvaartsector werken nauw samen om de luchtvaartveiligheid continu te verbeteren. Een belangrijk instrument hierbij is de jaarlijkse Systeemmonitor luchtvaartveiligheid. De systeemmonitor geeft inzicht in het functioneren van het nationale luchtvaartveiligheidssysteem.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het eigen veiligheidssysteem. Daarbinnen, en ook richting het veiligheidssysteem van de sectorpartijen, heeft de minister een regierol. De Systeemmonitor luchtvaartveiligheid draagt bij aan het versterken van het veiligheidssysteem vanuit deze regierol.

De systeemmoni­tor geeft inzicht in het functioneren van het veiligheidssysteem van de overheid (regelgeving en kaders, toelating en toezicht en reflectie) en het veiligheidssysteem van de sectorpartijen (inrichting (vlieg)operatie).

Indicatoren

De systeemmonitor geeft aan de hand van 18 indicatoren inzicht in de implementatie van de regelgeving, de vertaling van de regelgeving naar de processen en de uitvoering van processen en activiteiten.

De opzet van de systeemmonitor sluit aan op de vier onderdelen waarin het veiligheidssysteem is verdeeld:

  1. regelgeving en kaders
  2. toelating en toezicht
  3. de inrichting van de (vlieg)operatie
  4. reflectie

Integraal beeld

De systeemmonitor maakt de voortgang van en de onderlinge samenhang tussen al deze elementen inzichtelijk. Zo ontstaat een integraal beeld van zowel het functioneren als de verbeterpunten van het nationale luchtvaartveiligheidssysteem.  

De systeemmonitor is één van de bouwstenen voor het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV).

Meer informatie