Internetconsultatie regeling voor strikt preferentieel baangebruik Schiphol

Het kabinet wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en de kwaliteit van de leefomgeving, voor omwonenden en het milieu.

Daarom heeft het kabinet in juni 2022 besloten dat Schiphol vanaf 1 november 2023 de vastgestelde geluidsnormen niet langer mag overschrijden. Hierdoor wordt de rechtspositie van omwonenden hersteld.

Het kabinet gaat daarnaast ook verder met het ‘strikt preferentieel baangebruik’. Dat betekent dat op Schiphol zoveel mogelijk start- en landingsbanen gebruikt moeten blijven worden die op dat moment de minste overlast geven voor de omgeving. Dit baangebruik wordt nu vastgelegd in een tijdelijke regeling.

Deze regeling heet ‘Tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol’. Op de website waar de regeling is gepubliceerd kunt u tot 23 februari 2023 reageren op de onderdelen van de regeling.

Eerste stap in uitvoering kabinetsbesluit

Het stoppen van het ‘anticiperend handhaven’ en het doorgaan met het ‘strikt preferentieel baangebruik’ is de eerste stap in de uitvoering van het kabinetsbesluit over Schiphol uit juni 2022. Het effect van deze stap is dat er vanaf 1 november 2023, in het gebruiksjaar dat loopt tot 1 november 2024, naar verwachting 460.000 vluchten op Schiphol kunnen landen en vertrekken. 

De volgende stap is om het maximum aantal van 440.000 vluchten vast te leggen. Om dit te kunnen doen, moeten Europese regels worden gevolgd. Dat proces heet Balanced Approach. Het proces is in volle gang en is naar verwachting afgerond op 1 november 2024.

Uiteindelijk zullen alle stappen worden vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeerbesluit. Dat kan in gang gezet worden als Schiphol zijn natuurvergunning heeft gekregen.