Kabinet start internetconsultatie over terugdringen geluidsoverlast rondom Schiphol

Het kabinet wil de geluidsoverlast rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de luchthaven. Om dat te bereiken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vorig jaar aangekondigd het maximumaantal vluchten op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is het voornemen om het aantal nachtvluchten te verminderen van 32.000 naar 29.000 vluchten per jaar opnieuw bevestigd.

Het aanpakken van geluidsoverlast door minder vluchten heeft veel effecten. Voor omwonenden en reizigers, voor luchtvaartmaatschappijen, voor Schiphol en voor bedrijven. Het is belangrijk dat al deze belangen worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen.

Daarvoor volgt het kabinet Europese regels; de Balanced Approach procedure. In die procedure wordt bekeken of minder geluidsoverlast ook met andere maatregelen kan worden behaald, voordat wordt overgegaan tot een vermindering van het aantal vluchten.

Reageren op de maatregelen via de internetconsultatie

Er zijn drie verschillende combinaties van maatregelen opgesteld.
Informatie over wat die combinaties precies zijn, leest u hier.

Documenten met een uitgebreide toelichting op de maatregelen zijn te vinden op de website waar de consultatie is gepubliceerd. Dat is ook de plek waar u kunt reageren op deze maatregelen. Dat kan tot en met 15 juni 2023. 

De link met het kabinetsbesluit van vorig jaar

Om het evenwicht te herstellen, volgt het kabinet drie sporen. De eerder genoemde Balanced Approach procedure is er een van.
 

 1. Stoppen met anticiperend handhaven en doorgaan met strikt preferentieel baangebruik
  Om de rechtspositie van omwonenden te herstellen, wil het kabinet dat de geluidsnormen per 1 november 2023 niet langer overschreden worden. Dat heet stoppen met anticiperend handhaven. Daarmee gaan we terug naar het oude stelsel met normen voor geluidswaarden. En behouden we een aantal voordelen voor de omgeving die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Zoals het gebruik van de start- en landingsbanen met de minste hinder voor de omgeving. Dat heet strikt preferentieel baangebruik. Door te stoppen met anticiperend handhaven zal er naar verwachting nog ruimte zijn voor maximaal 460.000 vluchten op Schiphol.
   
 2. Het verminderen van de geluidsoverlast
  Daarvan denkt het kabinet dat er een vermindering van het aantal vluchten voor nodig is. Het kabinet volgt hiervoor Europese regels; de Balanced Approach procedure. In die procedure wordt bekeken of minder geluidsoverlast ook met andere maatregelen kan worden behaald, voordat wordt overgegaan tot een vermindering van het aantal vluchten.
   
 3. Het ontwerpen van een nieuw stelsel
  Daarin worden normen voor geluid en uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen het uitgangspunt, niet een maximaal aantal vluchten. Bovendien moet dat stelsel er toe leiden dat de geluidsoverlast rond Schiphol in de toekomst permanent afneemt. Het ontwerpen van dat nieuwe stelsel is in gang gezet en zal naar verwachting enkele jaren duren.

Meer informatie

Na de start van de consultatie organiseert het ministerie van IenW informatiebijeenkomsten waar de voorgestelde maatregelen worden toegelicht. Houd deze website in de gaten voor de precieze data.