Informatiebijeenkomsten Nadeelcompensatie geluid Schiphol goed bezocht

In de maand mei organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vier informatiebijeenkomsten over nadeelcompensatie voor een specifieke groep omwonenden van luchthaven Schiphol. De bijeenkomsten vonden plaats in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. In totaal hebben zo’n 360 mensen de avonden bezocht.

De avonden waren bedoeld om omwonenden van Schiphol te informeren over de achtergrond van de nadeelcompensatie. Ze kregen uitleg waarom ze wel of niet in aanmerking komen, en uitleg over de mogelijkheid om nadeelcompensatie aan te vragen.

De nadeelcompensatie is bedoeld om een specifieke groep omwonenden te compenseren. Vliegtuigen van en naar Schiphol hebben tussen november 2017 tot en met oktober 2019 op sommige plekken meer geluid hebben geproduceerd dan volgens de regels is toegestaan. Dit was vooral het gebied Zuidoosthoek. Hier is niet handhavend tegen opgetreden.

Aanleiding nadeelcompensatie

De aanleiding voor het organiseren van de informatiebijeenkomsten was het besluit van de minister om omwonenden te compenseren. Zij woonden in de periode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2019 in de buurt van handhavingspunten waarvan de grenswaarde is overschreden. Als gevolg van deze extra geluidsbelasting op de woningen heeft de minister het besluit genomen deze groep omwonenden te wijzen op dat zij mogelijk gederfd woongenot hebben geleden. Bij gederfd woongenot staat het woongenot niet meer in verhouding tot de woonlasten.

Tijdens de informatieavonden stelden omwonenden onder meer vragen over de totstandkoming van de nadeelcompensatie. Daarnaast waren er vragen over hoe de mogelijke vergoeding wordt berekend. Kritische geluiden waren er dat er geen vergoeding is voor mensen die niet in de buurt van een overschreden handhavingspunt wonen. Ook zij hebben overlast en soms meer dan in de gebieden waar mensen wel een vergoeding krijgen. De kritiek richt zich ook op hoe het systeem van handhavingspunten rondom Schiphol is opgebouwd. Ook werden er vragen gesteld en signalen meegegeven over het leven in de Schipholregio: de ervaren geluidsoverlast, de kwaliteit van de leefomgeving in de betreffende gemeente, gezondheid, het baangebruik van Schiphol en de voorziene krimp van het aantal vluchten van Schiphol.

Invulling informatiebehoefte

De vele gesprekken tijdens deze informatiebijeenkomsten onderstrepen dat het belangrijk is om toe te werken naar een balans. Deze balans gaat over het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit laatste heeft nadrukkelijk de aandacht van het kabinet. Daarnaast werd door omwonenden aangegeven dat zij graag op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen over de luchthaven Schiphol. In de aankomende periode gaat het ministerie aan de slag hoe verder invulling kan worden gegeven aan deze informatiebehoefte.

Meer informatie