Ministerie bekijkt mogelijkheden voor extra geluidisolatie in woningen rondom Schiphol

Er is een nieuwe geluidisolatieregeling voor een groep woningen in de omgeving van Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of de woningen extra geluidisolatie nodig hebben om de geluidsoverlast in de woningen te verminderen.

Het gaat om woningen die zich bevinden in de omgeving van Schiphol op plekken waar het vliegtuiglawaai het grootst is en die geen gebruik hebben gemaakt van de eerdere isolatieregelingen. De regeling maakt het mogelijk om geluidwerende maatregelen aan te brengen als blijkt dat de woning die nodig heeft. Door woningen te isoleren kunnen ze geluid beter tegenhouden. De maatregelen zijn onderdeel van de ‘Regeling gevelisolatie Schiphol 2023’.

Lees meer over de geluidisolatieregeling, de uitvoering en de woningen die in aanmerking komen.