Stap 1: Herstellen rechtspositie en bescherming omwonenden

Het kabinet wil de positie van de omgeving van Schiphol verbeteren. Dat doet het kabinet op verschillende manieren. Een daarvan is het herstellen van de rechtspositie en bescherming van omwonenden.

Op dit moment wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet gehandhaafd op overschrijding van de geluidsnormen, als dat komt door het gebruik van start- en landingsbanen die de minste overlast veroorzaken (gebruik van preferent banen). Dit wordt ‘anticiperend handhaven’ genoemd. Dit betekent dat zo min mogelijk mensen overlast ervaren, maar omdat de regels niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, zijn geluidsnormen en de rechtspositie van omwonenden niet goed geregeld.

Hoe wordt de rechtsbescherming van omwonenden hersteld?
Om de rechtsbescherming van omwonenden te herstellen moet geldende wet- en regelgeving worden toegepast. Hiervoor wordt een luchthavenverkeersbesluit (LVB) vastgelegd. Als er een aangepast luchthavenverkeerbesluit is, is er ook weer sprake van actuele regels waar omwonenden zich op kunnen beroepen. De resultaten van de balanced approach-procedure worden in een LVB vastgelegd. Hiermee komt er een einde aan het jarenlang anticiperend handhaven.

In het aangepaste LVB verbeteren we ook de rechtsbescherming van omwonenden die verder van Schiphol wonen. Dit doen we door handhavingspunten toe te voegen. We onderzoeken nog hoeveel handhavingspunten er komen, waar ze precies komen te liggen en hoeveel geluid daar is toegestaan. Als de maximale hoeveelheid geluid bij zo'n punt wordt overschreden, kunnen mensen eisen dat er actie wordt ondernomen.

We onderzoeken ook of handhaving op de prestaties van Schiphol beter kan, bijvoorbeeld door te kijken of handhaving per seizoen mogelijk is in plaats van per jaar. Dit verkleint de kans op overschrijdingen van handhavingspunten.

Daarnaast bereiden we een wetsvoorstel voor waardoor beroep tegen het LVB mogelijk wordt. Dit kan nu nog niet. Voor omwonenden wordt het makkelijker om naar de rechter te stappen tegen het luchthavenverkeerbesluit.