Luchtvaartnota 2020 - 2050

Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. We kunnen voor ons werk naar het buitenland gaan, op vakantie gaan en vrienden en familie over de hele wereld bezoeken. Veel van de spullen die we kopen, komen met het vliegtuig naar ons land. Luchtvaart maakt in Nederland internationale handel mogelijk. En buitenlandse bedrijven kunnen hier een kantoor of fabriek openen. Daardoor verdienen veel mensen hun inkomen.

Ook sporten als zweefvliegen, parachutespringen en ballonvaren vallen onder de luchtvaart. Als laatste zijn drones en andere vliegtuigen zonder piloot aan boord handig. Bijvoorbeeld om luchtfoto’s te maken. Veel Nederlanders hebben hierdoor plezier van de luchtvaart.

Luchtvaart heeft ook nadelen. Mensen die dicht bij vliegvelden wonen, hebben last van het geluid van vliegtuigen. Luchtvervuiling door vliegtuigen is slecht voor mensen, natuur en klimaat. En ook is er rond vliegvelden soms ruimte nodig voor bijvoorbeeld woningen of windmolens.

In de Luchtvaartnota 2020-2050 staan plannen om de voordelen van de luchtvaart te houden of te verbeteren. En om de nadelen te verminderen. Daarbij staan 4 publieke belangen centraal.

Aanpak en agenda

De Luchtvaartnota 2020-2050 zet een nieuwe koers uit naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland goed blijft verbinden met de rest van de wereld.

In de uitvoeringsagenda staat welke acties de overheid de komende jaren in samenwerking met partijen onderneemt om invulling te geven aan de koers van de Luchtvaartnota. Deze agenda geldt voor de komende vijf jaren.

Bekijk de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota.