Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma

Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. De overheid en de luchtvaartsector werken samen om die veiligheid continu te verbeteren. Het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020-2024 (NLVP) beschrijft hoe de veiligheid van de burgerluchtvaart binnen Nederland, inclusief Caribisch Nederland, is geborgd in samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaartorganisaties.

Veiligheid door risicobeheersing

Het NLVP beschrijft het nationale veiligheidsmanagementsysteem voor de Nederlandse luchtvaart. De basis hiervoor is de internationaal voorgeschreven proactieve aanpak: de veiligheid continu verbeteren door risico’s te identificeren en te beheersen.

Nationale Veiligheidsanalyse

Om de veiligheidsrisico’s voor de luchtvaart in kaart te brengen, voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Nationale Veiligheidsanalyse (NVA) uit. Hierin worden de  grootste risico’s geïdentificeerd voor vier domeinen:

  • commerciële luchtvaart
  • general aviation (kleine of algemene luchtvaart)
  • onbemande luchtvaart (met name drones)
  • luchtvaart in Caribisch Nederland

In het Nederlands actieplan voor luchtvaartveiligheid 2023-2026 (NALV) zijn de veiligheidsinitiatieven opgenomen om de vliegveiligheid op deze punten verder te verbeteren.

Veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur

Nederland wil de luchtvaartveiligheid voor deze domeinen continu blijven verbeteren. Hiervoor zijn twee randvoorwaarden noodzakelijk:

  • veiligheidsbeleid (wet- en regelgeving)
  • een goede veiligheidscultuur

Een belangrijk instrument hierbij is de Systeemmonitor luchtvaartveiligheid, die inzicht geeft in het functioneren van het luchtvaartveiligheidssysteem.

Samenwerken binnen vier pijlers

Binnen het NLVP werken we samen aan concrete projecten om de veiligheid continu te verbeteren. Dat doen we met concrete activiteiten binnen vier pijlers:

  1. Veiligheidsbeleid en inrichting van het systeem
  2. Beheersing van veiligheidsrisico’s
  3. Veiligheidsborging
  4. Veiligheidspromotie  

Lees meer over de vier pijlers van het NLVP.

Download hier het Nederlands luchtvaartverkeersveiligheidsprogramma 2020-2024.