Nieuwe indeling luchtruim

De Tweede Kamer heeft de luchtruimherziening controversieel verklaard. De controversieel verklaring betekent dat het demissionaire kabinet geen besluiten mag nemen over de luchtruimherziening en dat er geen voorstellen in behandeling worden genomen door de Tweede Kamer. Een nieuw kabinet zal besluiten nemen over de luchtruimherziening.

Vanaf de grond gezien lijkt het een oneindige ruimte: de lucht boven ons. Maar dat is schijn. De lucht boven Nederland (en daarbuiten) bevat een complexe infrastructuur voor vliegverkeer. En net als de wegen op het land en de vaarwegen, moet ook de infrastructuur van het luchtruim onderhouden worden.

Meer ruimte voor defensie, voor veiligheid, schoner en stiller vliegen

De wereld is de afgelopen dertig jaar enorm veranderd. En het vliegverkeer verandert mee. De Koninklijke Luchtmacht heeft meer ruimte nodig voor oefeningen met nieuwe F-35’s. En dat is – zeker in de onrustige tijden waarin wij nu leven – heel belangrijk. De oorlog in Oekraïne klinkt ver weg, voor de luchtmacht is het maar anderhalf uur vliegen. Voor het overige vliegverkeer willen we de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en geluid op de grond beperken.

Vijf partners werken in het programma Luchtruimherziening samen om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Ministerie van Defensie
  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
  • Koninklijke Luchtmacht
  • Eurocontrol/Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)

Met het blote oog is het moeilijk te zien maar ons luchtruim wordt steeds drukker en complexer. 1 Week, ruim 25.000 vluchten. Bijna overal boven Nederland wordt wel gevlogen. Een hoop mensen nemen het vliegtuig voor werk of vakantie. Of brengen juist een bezoek aan ons land.

Veel van onze in- en export van goederen gaat via de lucht. We willen leven in een land dat veilig is. En er komen ook nieuwe gebruikers in het luchtruim. Ons luchtruim blijft echter even groot. De toenemende drukte zorgt voor overlast en vertragingen. Het luchtruim is als een wegenkaart alleen dan in 3d.

En zoals auto's via verschillende wegen van A naar B rijden doet vliegverkeer dat ook. En zoals je autowegen kunt verbreden, verleggen of nieuw kunt aanleggen, kun je datzelfde ook doen in de lucht.

Wij zijn een team van twee ministeries en drie luchtverkeersleidingsorganisaties. Die onderzoeken, ontwerpen en overleggen met veel partijen in binnen en buitenland. Onder de vlag van het programma Luchtruimherziening.

Ons doel is de beste indeling van het Nederlandse luchtruim vanaf 2023. En een land dat veilig is. Dat is een indeling die bijdraagt aan leefbaarheid. Met routes die zorgen voor minder geluidsoverlast. Doordat vliegtuigen rondom vliegvelden bijvoorbeeld eerder klimmen en later dalen.

Dat is een indeling die bijdraagt aan minder uitstoot...door het ontwerp van slimmere routes. En een indeling die zorgt voor een efficientere benutting van ons luchtruim.

We moeten hierbij keuzes maken. Laten we vliegtuigen bijvoorbeeld omvliegen om geluidsoverlast tegen te gaan. Of gaan we voor de kortste route om CO2 uitstoot te beperken? Gaan we activiteiten verplaatsen wanneer ze precies onder een ideale aanvliegroute liggen?

Het ontwerpen van een nieuw luchtruim doen we daarom met hulp van jouw input. Kijk op de website voor meer informatie over ons meerjarig programma en de momenten waarop je kunt meedenken. We horen graag van je.

Op de aftiteling van de video verschijnt het webadres www.luchtvaartindetoekomst.nl met daarbij de oproep 'Doe mee!'. Daarnaast zijn een vijftal logo's te zien. Dit zijn de logo's van: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Eurocontrol en Koninklijke Luchtmacht.